Leť a svieť aj keď je tma!

Svetlo na konci tunela... Nie nie - toto je svetlo