Tréning nasleduje päť prvkov a spája telo, myseľ a dušu.
Integruje terapia cvičenie, silu a uvedomenie, ako aj jógou inšpirované pozície, dýchacie techniky ​​a relaxáciu.
Hľadanie rovnováhy jin jang.
Je inovatívny koncept výcviku s vysokou intenzitou výkonu, ktorý sa kombinuje s myofasciálnym cvičením.

Strana s vysokou intenzitou – YANG – sa viac zameriava na vonkajšie trénovanie /ako je sila/, zatiaľ čo – YIN – sa zameriava na vnútorný tréning svalov. Cvičí sa naboso, na jógovej podložke, vo vysokej intenzite.

Mimoriadne dôležité pre BAX je dýchanie, vytvorí synergiu medzi fyzickou a duševnou kondíciou, ktorá vedie k zvýšenému výkonu.