Denný tábor Lokáč v Loce

Už zajtra...budeš dnes môcť zaspať? Tešíš sa? Prečítali Ti vaši,