Vzdušná akrobacia je cvičenie a umelecké prevedenie zároveň. Je komplexným cvičením, kde výnimočným a zábavným spôsobom budujeme silu, flexibilitu, balans a zároveň sa učíme rôzne ladné prvky/pózy v rôznej výške  na pomôcke, ktorou je šál. Akrobacia ponúka okrem efektívnej práce so svojim telom a váhou prekonávanie samého seba, budovanie sebaistoty a sebavedomia.

Na hodiny vzdušnej akrobacie sa môže prihlásiť ktokoľvek, kto má rád nové výzvy a rád prekonáva svoje limity. Netreba sa báť, všetko sa naučíme postupne od základov, až sa naučíme lietať a tancovať vo vzduchu.  Kurz je vhodný pre dospelých a mládež od 16 rokov.